Ouderavond 7 maart 2024

Deze ouderavond stond in het teken van het schoolgaande kind. Wanneer het moment bijna nadert dat je zoon/dochter vier jaar wordt, sta je als ouder voor diverse keuzes. Welke school past het best bij mijn kind en welke BSO kies ik. Wij weten dat het voor ouders een spannend moment is. Dit is de reden dat wij een ouderavond hebben georganiseerd waarbij wij ouders proberen te helpen in deze spannende tijd. We waren dan ook blij dat de scholen met wie wij een fijne samenwerking hebben, allen aanwezig waren om iets te vertellen over hun school. 

Alle scholen met wie wij samenwerken bieden uiteraard kwalitatief goed onderwijs en vinden zij allen lezen en rekenen zeer belangrijk. Wel zijn er uiteraard ook verschillen. Hieronder hebben wij hetgeen zij hebben verteld op de ouderavond vrij vertaald in een korte samenvatting. Mocht je de gehele uitgebreide notulen willen ontvangen dan kan dat uiteraard ook. Neem hiervoor gerust contact met ons op. 

Het Kristal

De schoolleider Stanley vertelt dat zij een katholieke school zijn, maar iedereen uiteraard welkom is. Het Kristal is een vrij kleine school en hebben dan ook relatief kleine klassen waarbij ze veel aandacht kunnen geven aan ieder kind. Het afgelopen jaar heeft het Kristal ingezet op thema-onderwijs en het taalniveau. Er is een nieuwe bibliotheek en onderdeel van het thema-onderwijs is dat de kinderen ook vaker buiten de school gaan ontdekken. De kleuters waren bijvoorbeeld naar de markt gegaan. Deze uitjes kunnen alleen bestaan wanneer ook ingezet wordt op ouderparticipatie. Het Kristal werkt momenteel niet met wachtlijsten.

De Dukdalf

Schoolleider Greetha vertelt dat de Dudalf een Christelijke school is maar dat zij wil benadrukken dat iedereen met elke geloofsovertuiging welkom is. Het is met name dat zij de Christelijke waarden en normen hanteren. Wees tolerant voor andere om je heen is bijvoorbeeld iets wat zij erg belangrijk vinden. De Dukdalf heeft nu 4 kleuterklassen en verder van ieder schooljaar 2 klassen. Dukdalf staat voor rust, regelmaat en reinheid. Dit zie je bijvoorbeeld ook terug in het feit dat de Dukdalf iedere dag om 14:00 uur uit is. Dit geeft de kinderen rust. Susan, onder meer lerares van de toolkid klas geeft aan dat zij met kinderen die vastlopen op bepaalde onderdelen aan de slag gaan om dit op een andere wijze aan te leren. Bijvoorbeeld kinderen die rekenen ‘stom en lastig’ vinden gaan in de toolkid klas een moestuin aanleggen en komen hier in aanraking met allemaal meetkundige termen en toepassingen. Zo houden ze bijvoorbeeld in grafieken bij hoe groot de planten zijn. Je merkt dat deze kinderen rekenen weer leuk vinden. Ook werkt Susan er aan om kinderen die thuis geen Nederlands spreken te helpen met hun taal. Ze benadrukt hierbij dat het heel erg belangrijk is om als ouder vooral thuis de eigen taal te spreken. 

Aurora 

Astrid is de intern begeleider van Aurora en neemt ons mee naar de oertijd en laat zien dat wij door de jaren heen steeds minder bewegen. Verschillende technologieën hebben het ons steeds makkelijker gemaakt maar zorgen er ook voor dat bewegen niet meer noodzakelijk is. Uit onderzoek is gebleken dat er veel meer hersenactiviteit is na 20 minuten bewegen in plaats van 20 minuten stilzitten. Dit is de reden dat Aurora recentelijk is gestart dit te integreren in het onderwijs. De klassen gaan iedere dag een stuk lopen (al vanaf de kleuterklas) en in bepaalde lessen wordt veel meer de actieve houding gebruikt. Bijvoorbeeld bij rekenen wordt geteld door te springen en te bewegen. Als ze topografie moeten leren, wordt bijvoorbeeld met een balletje gegooid als je het goede antwoord weet. Ook zetten ze in op lezen. Iedere dag wordt er minimaal 20 minuten aaneengesloten gelezen en proberen ze op meerder manieren het lezen aantrekkelijk te maken. 

Het Drieluik

Adjunct directeur Miranda vertelt over de band die zij al ruim 15 jaar met Marijtje Doets heeft en hoe leuk het is dat zij na al die jaren dezelfde gezichten ziet. Het Drieluik is een Oecumenisch school en heeft daarom een Christelijke invalshoek maar staan zij voor samenwerking tussen diverse religieuze groepen. Iedereen is welkom. Het Drieluik is een grote school met bijna 800 leerlingen. Die lijkt groot maar door de verschillende afdelingen wordt de wereld van de kinderen steeds groter.  Het Drieluik werkt met Atelieronderwijs. Dit betekent dat een thema centraal staat maar de groepen zelf gaan bepalen wat zij willen leren. Het thema wordt in de kleuterklassen in elke hoek doorgetrokken, in de bouwhoek, in de poppenhoek etc. Dit zodat het thema echt gaat leven. Ze werken met een aantal vakdocenten (wetenschap en techniek, muziek, gym en Engels). Ook hebben zij een intern talentenlab en schaakonderwijs.  

Voor alle scholen geldt dat zij ouders aanraden bij meerdere scholen te kijken en zo na te gaan waar zij maar vooral hun kind zich prettig voelen. Bij alle scholen kan je een rondleiding aanvragen. Daarnaast geldt dat het aan te raden is om te beginnen met oriënteren wanneer je zoon/dochter 2,5 a 3 jaar oud is. 

BSO locaties van Marijtje Doets

Chantal geeft aan dat Marijtje Doets drie locaties heeft waar wij BSO aanbieden, te weten:

  1. BSO Makassar is gelegen aan de Makassarweg 66 en beidt op alle dagen opvang in de leeftijd 4 tot 7 jaar. Op deze locatie worden de kinderen van Het Kristal, De Dukdalf en Het Drieluik opgevangen. Ook wordt soms door kinderen van de Aurora uitgeweken naar deze locatie wanneer BSO de Lente vol is. 
  2. BSO Malmö is de locatie waar de ouderavond plaatsvindt, Makassarweg 211. Deze locatie is voor kinderen vanaf 7 jaar en werkt nauw samen met BSO Makasssar. Dit betekent dat kinderen die op BSO Makassar zitten overgaan naar BSO Malmö wanneer zij 7 jaar worden. Kinderen van Het Kristal, De Dukdalf en Het Drieluik worden hier opgevangen. 
  3. BSO de Lente is gelegen in basisschool Aurora. Wij hebben hier drie lokalen waar de kinderen van 4 tot 12 worden opgevangen. Ieder lokaal heeft een eigen thema. Een bouwlokaal, een constructielokaal en een theater lokaal. Op deze locatie zitten alleen kinderen van basisschool Aurora. 

Onze collega Wendy van BSO Makassar en Marjolein van BSO de Lente hebben een filmpje opgenomen waarbij de locaties laten zien en meer vertellen over wat wij doen op de BSO. Neem vooral contact met ons op om een van de filmpjes op te vragen. 

BSO pakketten bij Marijtje Doets

In tegenstelling tot de dagopvang is het op de BSO mogelijk om je pakket zelf samen te stellen. Dit zodat je zelf als ouder kan bepalen welke opvang noodzakelijk en wenselijk is. De mogelijkheden zijn als volgt:

  1. Voorschoolse opvang: dit is 40 weken voorschoolse opvang tijdens schoolweken. De opvang is van 07:00 tot 08:30. Deze opvang bieden we helaas niet voor kinderen van het Drieluik. 
  2. Naschoolse opvang: dit is 40 weken naschoolse opvang tijdens schoolweken. Je kan daarbij uiteraard zelf bepalen welke dagen noodzakelijk zijn. De opvang is vanaf 14:00 tot 18:30 of 19:00. De kinderen worden door ons opgehaald vanaf school en met de auto op lopend naar de locatie gebracht. 
  3. Studiedagen. Dit is opvang op dagen dat een school (buiten de vakanties om) dicht is. Je kan zelf bepalen hoeveel studiedagen je in het pakket opneemt waarbij wij een minimum van 4 studiedagen hanteren. Een studiedag kan alleen ingezet worden op een dag dat normaliter naschoolse opvang wordt afgenomen.
  4. Vakantieopvang. Dit is opvang tijdens de schoolvakanties. In een jaar zijn 12 schoolvakanties (waarbij wij tussen kerst en oud en nieuw dicht zijn). Je kan zelf bepalen hoeveel weken vakantieopvang je in het pakket wil opnemen. Hierbij geldt een minimale afname van 6 weken.

Vakanties en studiedagen

Omdat de pakketten flexibel zijn, vragen wij ouders om enige tijd voor een studiedag dan wel vakantieopvang aan te geven of we jouw zoon/dochter mogen opvangen. Deze communicatie gaat via Bitcare. 

Tijdens de vakanties worden hele mooie vakantieplanningen gemaakt waarbij vele uitjes en activiteiten worden aangeboden. Hier worden de ouders van de kinderen die zijn aangemeld enige tijd van te voren over geïnformeerd. Ook kan het zo zijn dat de BSO groepen worden samengevoegd. Dit zullen wij uiteraard ook tijdig laten weten. 

We waren ontzettend blij dat er zoveel ouders aanwezig waren. Wat ons betreft een zeer geslaagde avond! 

kinderopvang Almere buiten BSO Almere buiten Dag opvang Almere buiten

Over Ons

Marijtje Doets is een kleinschalige kinderopvang van hoge kwaliteit waar ieder kind wordt gezien